+ Присъединете се към семейството на APL
Пазарувайте Помощ Влезте
Bulgaria

Privacy policy

This APL Group Privacy Policy (hereinafter - the Privacy Policy) applies to all information posted on the websites: aplgo.com, backoffice.aplgo.com, shop.aplgo.com, photo.aplgo.com, aploffice.com, aplgo.me and other sites of the company (hereinafter referred to as the Site).

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ 1.0

1.0 ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 Заявление за взаимно посвещение

Целта на APLGO U.S., LLC (правейки бизнес като “APLGO US,” и/или обозначавана като “Ние,” “На нас” “Наш,” или просто “Компанията”) е да предоставя изключителни по качество продукти и услуги на своите клиенти. Това е възможно единствено чрез подкрепата и желанието демонстрирано от членовете на търговската организация APLGO US (известни като “Независими партньори”). За да постигне устойчив успех в бизнеса, APLGO US се посвещава да подпомага и подкрепя всички свои Независими партньори в замяна на взаимното посвещение изявено от тези партньори, които да представят Компанията в усилията ѝ да достигне всички свои заинтересовани потребители.

1.2 Цел на Политиките и Дата на влизане в сила

За да определим ясно връзката, която съществува между Нас и вас и да положим категоричен стандарт за подобаващо бизнес поведение, Ние съставихме тези Политики и Процедури.

Като Независим партньор вие сте длъжни да се съгласите с:

Всички правила и условия изложени в Споразумението за независимите партньори, които от време на време, Ние можем да променяме по Своя независима преценка;

Всички федерални, щатски и/или местни закони, регулиращи вашия APLGO бизнес; и И накрая, тези политики и процедури.

Независимият партньор трябва внимателно да прегледа информацията в тези политики и процедури. Ако имате някакви въпроси относно политика или правило, насърчаваме ви да потърсите отговор от вашия Спонсор (както е дефинирано в Терминологичния речник тук). Ако вашият спонсор не предостави съответното разяснение, можете да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти на компанията.

Тези политики и процедури влизат в сила от 11 Октомври 2018 („Дата на влизане в сила“).

1.3 Тези политики и процедури, както и Маркетинг плана, са включени в:

Споразумението за Независимите партньори

A.    Навсякъде в тези политики, когато се използва терминът „Споразумение“, това колективно се отнася до Споразумението за Независимите партньори, тези Политики и процедури и Маркетинг плана на компанията.

Б.    Спонсориращият независим партньор има отговорността да предостави най-актуалната версия на тези политики и процедури (достъпна на уебсайта на компанията), както и маркетинг плана на компанията на всеки кандидат преди влизането в сила на Споразумението за Независимия партньор.

1.4 Промени, изменения и модификации

А.    Тъй като федералните, щатските и местните закони, както и бизнес средата, периодично се променят, Ние си запазваме правото да изменяме Споразумението от време на време. Освен това, Дружеството може да променя и изменя цените на своите продукти по всяко време в бъдеще. Моля, имайте предвид, че тази разпоредба НЕ се прилага за арбитражната клауза, намираща се в раздел 12, която може да бъде променена само по взаимно съгласие.

Б.    Всяко такова изменение, промяна или модификация влиза в сила незабавно след известяване по един от следните начини:

I. Публикуване на официалния уебсайт на компанията;

II. Електронна поща (имейл); или

III. Писмено чрез фирмени бюлетини или други канали за комуникация на компанията.

В.    Разберете, че всяка продължителна дейност, поръчка, приемане на комисионна или изплащане на бонус или друга полза, получена от Независим партньор съгласно настоящото Споразумение, представлява приемането на настоящото споразумение изцяло с всичките му и всякакви изменения.

1.5    Забавяния

APLGO US не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си, когато такова неизпълнение се дължи на обстоятелства извън възможния контрол на компанията. Това включва, без ограничение, стачки, трудови затруднения, транспортни затруднения, бунт, война, пожар и/или метеорологични условия, съкращаване на източник на доставки или правителствени постановления или заповеди.

2.0 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

2.1 Какво е необходимо, за да станете Независим партньор

A. Като Независим партньор на APLGO, вие ще бъдете част от екип от вдъхновени, ентусиазирани съмишленици, всеки от които работи в посока на общата цел за постигане на емоционален, личен и финансов успех. За да станете Независим партньор, трябва да отговаряте на следните изисквания:

I. Да имате навършено пълнолетие (да не сте малолетен) в държавата ви на пребиваване;

II. Да пребивавате или да имате валиден адрес в САЩ или друга американска територия;

III. Да имате валиден идентификационен номер на данъкоплатец (напр. Номер за социално осигуряване, Федерален данъчен номер, ITIN и др.);

Да подадете правилно попълнено и подписано (на хартиен носител или с електронен подпис) Споразумение за Независим партньор;

Не сте служител на APLGO в САЩ или съпруг/съпруга или роднина на служител на компанията, нито живеете в едно домакинство;

Внесете такса от 25.00 долара в момента на подаването на Споразумението.

2.2    Регистрация и записване на Независим партньор

A.    Можете да подадете своето Споразумение за Независим партньор по пощата или на уебсайта APLGO.US (www.aplgo.us). Заявлението ви трябва да бъде получено в рамките на пет (5) работни дни от подаването му, за да придобиете права на Независим партньор. Ако Споразумението за Независим партньор не бъде получено в рамките на пет (5) работни дни, акаунта ви на Независим партньор ще бъде временно замразен, докато не получим Споразумението.

Б.    Потенциалният нов Независим партньор може да се запише и на съответния уебсайт на спонсора. Вместо подписано на хартия Споразумение за Независим партньор, Ние ще приемем регистрация в мрежата чрез „електронен подпис“. Електронният подпис е доказателство, че новият Независим партньор е приел условията на Споразумението за Независим партньор, политиките и процедурите, условията за ползване и Маркетинг плана. Моля, имайте предвид, че електронният подпис представлява правно обвързващо споразумение между Вас и Компанията.

В.    APLGO GO си запазва правото да изисква подписани документи за всеки акаунт, независимо от произхода.

Г.    Всички подписани документи, включително, но и не само Споразумението за Независим партньор, са правно обвързващи договори, които не трябва да се променят или подправят по какъвто и да е начин след издаването им. Фалшива или подвеждаща информация, подправени подписи или промени, в който и да е документ, включително формуляри за регистрация на бизнес, направени след издаването на съответния документ, подлежат на санкции, включително до принудително прекратяване на бизнеса на Независимия партньор.

2.3 Предоставени права

С настоящото APLGO US предоставя на Независимия партньор не-изключително право, въз основа на условията, съдържащи се в Споразумението за Независим партньор и настоящите Политики и процедури, долуописаните:

I. Възможност за закупуване, продажба и популяризиране на продукти и услуги на APLGO US;

II. Да спонсорира нови Независими партньори и клиенти в Съединените щати, изграждайки организация за продажби, като печели комисионни от личните и от преките си продажби на продуктите APLGO US.

2.4    Идентификационни номера

A.    Всеки Независим партньор е длъжен да предостави своя Социалноосигурителен номер или Федерален данъчен идентификационен номер, ако се намира в Съединените щати или на някоя от принадлежащите им територии, на компанията според Споразумението за Независим партньор член. Ние си запазваме правото да прекратим изплащането на комисионни на всеки Независим партньор, който не предостави такава информация или е предоставил невярна информация.

Б.    При записване, Ние ще ви предоставим идентификационен номер на APLGO в САЩ. Този номер ще се използва за извършване на поръчки, структуриране на организация и проследяване на комисионни и бонуси.

2.5    Бизнес субекти

A.    Корпорация, партньорство, дружество с ограничена отговорност, или тръст (наричани „Бизнес субект“) могат да кандидатстват за Независим партньор. Бизнесът на Независимия партньор и позиция ще останат временни до представянето на съответните документи. Като примери за такива документи, очакваме заявлението за бизнес субект да бъде придружено от някои от следните: Удостоверение за учредяване, Устав, Споразумение за партньорство или съответните документи за тръст. Тези документи трябва да бъдат получени в рамките на пет (5) работни дни от датата на подаване на Споразумението за Независим партньор. Бизнес субектът трябва да сканира и изпрати всички документи за кандидатстване на USA.member@APLgo.us

Б.    Независимият партньор може да промени статута си под същия спонсор от физическо лице на бизнес субект, ако са спазени изискванията на раздел 2.5 (A).

2.6 Независимо бизнес взаимоотношение; Обезщетение за действия

Като Независим партньор вие сте независим подизпълнител, а не купувач на франчайз или бизнес възможност. В резултат на това успехът на всеки Независим партньор зависи изцяло от неговите собствени независими усилия.

Б.    Споразумението между вас и APLGO US не създава взаимоотношения работодател/служител, агенция, партньорство или съвместно предприятие.

В.    Независимият партньор не се третира като служител на APLGO US за каквито и да било цели, включително, без ограничение, за федерални или щатски данъчни цели. Вие носите отговорност за плащането на местни, щатски и федерални данъци, дължими за всички средства, спечелени като Независим партньор. Всички средства получени от Независими партньори чрез Компанията, подлежат на действащите данъчни закони на САЩ (или данъчните закони на всяка друга съответна юрисдикция). Като Независим партньор вие не притежавате изрични или подразбиращи се правомощия да обвързвате APLGO US с каквито и да било задължения или да поемате ангажименти чрез или от името на Компанията. Всеки Независим партньор, независимо дали действа като ръководител на бизнес субект или е представен като физическо лице, определя цели, часове и начини на работа и продажба, стига да е в съответствие с условията на Споразумението за Независим партньор, настоящите Политики и процедури и действащи държавни и федерални закони.

Г.    Вие носите пълната отговорност за цялата своя устна и писмена комуникация по отношение на продуктите услугите и маркетинг плана на APLGO US, която не се съдържа изрично в официалните материали на Компанията. Независимите партньори освобождават APLGO US, нейните директори, служители, доставчици на продукти и работници от каквато и да е отговорност, включително съдебни решения, граждански наказания, възстановяване на суми, адвокатски хонорари и съдебни разноски, причинени на APLGO US в резултат на непозволени представителства или действия на Независимия партньор. Тази разпоредба е в действие и след прекратяването на Споразумението за Независим партньор.

2.7    Грешки или въпроси

Ако Независимият партньор има въпроси относно или смята, че са допуснати грешки по отношение на комисионни, бонуси, бизнес отчети, поръчки или такси, Компанията изисква тези запитвания да бъдат изпратени по имейл на USA.member@APLgo.us в рамките на тридесет (30) дни след датата на въпросната грешка или инцидент. Всички подобни грешки, пропуски или проблеми, които не са докладвани в рамките на този тридесетдневен срок, се смятат за изрично отказани от Независимия партньор.

3.0    ОТГОВОРНОСТИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАРТНЬОР НА APLGO US

3.1    Точен адрес

A.    Всеки клиент или Независим партньор носи отговорност да гарантира, че компанията има правилния адрес за доставка преди изпращането на поръчки.

Б.    Всеки клиент или Независим партньор трябва да предостави до тридесет (30) дневен срок за обработка при всяко известие за промяна на адреса, изпратено до Компанията.

3.2    Обучение и ръководство

A.    Всеки Независим партньор, който спонсорира друг Независим партньор на APLGO US, трябва да поеме действително задължение за помощ и обучение, за да гарантира, че хората в подопечната му организация, оперират бизнеса си в съответствие с настоящите Политики и процедури. Спонсориращите Независими партньори трябва да поддържат непрекъснат контакт и комуникация с хората от формираната своя организация. Примерите за комуникация могат да включват, но не се ограничават до бюлетини, писмена кореспонденция, телефон, контакт, обаждания в екип, гласова поща, електронна поща, лични срещи, придружаване на Независими партньори на срещи на Компанията, обучителни сесии, уеб семинари и всякакви други подобни функции.

Б.    Спонсориращият Независим партньор трябва да наблюдава Независимите партньори в подопечната му организация, за да гарантира, че тези Независими партньори не предявяват неоснователни искове към продукти или бизнес или не са въвлечени в незаконно или неподходящо поведение. При поискване Независимият партньор трябва да може да предостави на Компанията доказателства, подкрепени с документи, за настоящо си изпълнение на отговорностите на Спонсор.

В.    По-висшите Независими партньори се насърчават да мотивират и обучат новите Независими партньори относно продуктите и услуги, ефективните техники на продажби и маркетинговия план на Компанията, както и спазване на настоящите Политики и процедури.

Г.    Маркетингът и продажбата на продукти е задължителна дейност в APLGO US и трябва да бъде основен компонент във всички презентации за набиране на нови клиенти.

Д.    Приоритет за всички Независими партньори е да продават продукти и услуги на APLGO US първо на Клиенти, а второ на бъдещи и настоящи Независими партньори.

Е.    Използване на помощни средства за продажба. Създаването на инструменти за продажби на APLGO US е ограничено единствено до Управляващите директори и по-нагоре. Преди да ги използват Независимите партньори трябва да представят за одобрение на Компанията всички писмени помощни средства за продажби, рекламни материали, реклами, уебсайтове и друга литература. Освен ако Независимият партньор не получи конкретно писмено одобрение за използване на съответния материал, молбата се счита за отхвърлена. Всички Независими партньори трябва да пазят и промотират добрата репутация на APLGO US и нейните продукти. След като бъде одобрен съответният учебен материал, Компанията си запазва правото да го включи в собствените си промоционални усилия.

3.3    Конструктивна критика; Етика

A.    Нашата цел е да ви предоставим комбинация от изключителни продукти и изгоден за вас Маркетинг план. Съответно, ние ценим конструктивната критика и насърчаваме изпращането на писмени коментари, адресирани до Отдела за съответствие на компанията, стига тези коментари да бъдат написани с уважение и да са продуктивни.

Б.    Негативни или обидни коментари по повод Компанията, нейните продукти или маркетинг план направени от Независими партньори, както и неприемливо поведение на срещи или събития на Компанията не служат за нищо друго, освен да потушат ентусиазма на всички, които участват в бизнеса на APLGO US. Независимите партньори не трябва да злепоставят Компанията, останалите Независими партньори, продуктите или услугите на Компанията, маркетинговия план, директорите или служителите на компанията, доставчиците или работниците на Компанията. Подобно поведение представлява съществено нарушение на тези Политики и процедури и може да бъде обект на санкции, както Компанията сметне за добре.

В.    APLGO US установява следния Етичен кодекс:

Независимите партньори трябва да показват справедливост, толерантност и уважение към всички хора, свързани с APLGO US, независимо от раса, пол, социална класа или религия;

Независимите партньори трябва да допринасят, както и да създадат атмосфера на позитивност, работа в екип, здрав морал и единен дух в общността.

III. Независимите партньори трябва да се стремят да разрешават бизнес въпроси и ситуации с хората над и под тях в организацията посредством такт, чувствителност и добра воля.

IV. Независимите партньори трябва да бъдат честни, отговорни, професионални и да се държат почтено.

V. Независимите партньори никога не трябва да се отнасят с пренебрежение към Компанията, останалите независими партньори, служители на Компанията, доставчици или работници, нито към продуктите, услугите, кампании за продажби и маркетинг или маркетинговия план, или да правят изявления, които неоснователно обиждат, подвеждат или принуждават останалите.

Г.    APLGO US може да предприеме ответни действия срещу Независим партньор, ако по свое усмотрение установи, че поведението на Независимия партньор е вредно, разрушително или вредно за компанията или други Независимите партньори.

3.4    Подаване на сигнал за нарушение на политиката

A.    Независимият партньор, който е забелязал нарушение на политиката от друг Независим партньор, трябва да изпрати собственоръчно подписано писмо на хартиен носител (имейл няма да бъде приет) директно до Отдела за съответствие на компанията. В писмото трябва да се посочат следните подробности за инцидента:

I. Естеството на нарушението и конкретни факти в подкрепа на твърдението

II. Брой на нарушенията и дати;

III. Участвалите лица

IV. Допълнителна документация в подкрепа на твърдението

Б.    След представяне пред Отдела за съответствие на Компанията, Ние ще проучим въпросния инцидент и ще предприемем съответни действия, ако е необходимо.

В.    Този раздел се отнася общо до подаването на сигнал за нарушения на политиките, забелязано от Независим партньор в интерес на за взаимните усилия за подкрепа, закрила и защита на почтеността на бизнеса и възможностите на APLGO US. Ако Независим партньор има жалба или оплакване срещу друг Независим партньор, която е пряко свързана с неговия APLGO US бизнес, трябва да се спазват процедурите, посочени в тези Политики.

3.5    Спонсорство

A. Спонсорът е човекът, който въвежда друг човек, независимо дали е клиент или Независим партньор, в бизнеса на APLGO US. Той помага на съответното лице да подаде своето заявление за записване, оказва подкрепа на хората по-долу в своята организация и продължава да предоставя обучение и помощ за всички останали в организацията под него.

Б. Компанията разпознава Спонсора като името (имената), посочени на първия:

I. Собственоръчно подписано писмено Споразумение за Независим партньор, или

II. Електронно подписано Споразумение за Независим партньор или от уебсайта на компанията или от копието на същия уебсайт на Независим партньор.

В.    Споразумение за Независим партньор, който съдържа изрази като „по телефона“ или подписите на други лица (т.е. Спонсори, съпрузи, роднини или приятели) не е валиден и няма да бъде приет от компанията.

Г.    Ние осъзнаваме, че всеки нов потенциален клиент има право в крайна сметка да избере свой собствен спонсор, но няма да позволим на Независими партньори да участват в неетични спонсорски дейности.

Д    Всички активни Независими партньори с добра репутация имат право да спонсорират и записват други в бизнеса на APLGO US. По време на своята спонсорска дейност, ще се натъкнете на ситуации, когато няколко Независими партньори ще се обърнат към един и същи потенциален клиент. Учтивостта повелява новият клиент да бъде спонсориран от първия Независим партньор, който му представи изчерпателно въведение в продуктите или възможностите на Компанията.

3.6 Забрана за кръстосано спонсориране

A.    ”Кръстосано спонсориране“ е записването на физическо или юридическо лице, което вече е подписало Споразумение за Независим пзртньор в друга различна линия на спонсорство. Не се разрешава нито опит, нито действащо кръстосано спонсориране. Ако Компанията установи кръстосано спонсориране, могат да бъдат наложени санкции, включително и прекратяване на бизнеса на Независим партньор.

Б.    Използването на име на съпруг/съпруга или роднина, търговски имена, предполагаеми имена, DBA имена, имена на корпорация, партньорство, тръст, номера на федерален идентификационен номер или фиктивен идентификационен номер за избягване или заобикаляне на тази Политика е строго забранено.

В.    Тази политика не забранява прехвърлянето на бизнес на APLGO US в съответствие с Политиката за продажба или прехвърляне, изложена тук.

3.7    Спазване на маркетинговия план на APLGO US

A.    Независимият партньор трябва да се придържа към условията на Маркетинговия план на Компанията. Всяко отклонение от Маркетинговия план е строго забранено.

Б.    Независимият партньор не може да предлага бизнес възможност на APLGO US чрез или в комбинация, с която и да е друга система, програма или метод за маркетинг, различни от конкретно посочените в официалните материали на Компанията.

В.    Независимият партньор не може да изисква или насърчава настоящ или бъдещ Клиент или Независим партньор да участва в бизнеса на APLGO US по какъвто и да е начин, различен от Маркетинговия план или други материали на Компанията.

Г.    Освен покупките или плащанията, необходими за естественото изграждане на бизнеса му, Независимият партньор не може да изисква или насърчава настоящ или бъдещ клиент или Независим партньор да направи покупка или плащане, на което и да е физическо или юридическо лице като условие за участие в Маркетинговия план на Компанията.

3.8    Спазване на законите и разпоредбите

Много градове и окръзи имат закони, регулиращи определени бизнеси в съответната страна на местопребиваване. В повечето случаи тези разпоредби не са приложими за Независимите партньори поради естеството на бизнеса. Независимите партньори обаче трябва да проверят местните си закони и да се подчиняват на законите, които са действащи за тях. Независимият партньор трябва да спазва всички федерални, щатски и местни закони и разпоредби при извършването на своя независим APLGO US бизнес.

3.9    Спазване на действащите закони за данък върху дохода

A.    APLGO US автоматично ще предостави пълен формуляр 1099 за данък върху дохода (средства за неслужители) на всеки Независим партньор в САЩ, чиито приходи за годината са най-малко 600 щатски долара или които са закупили продукти на APLGO US за последваща продажба за повече от 5000 щатски долара или са получили пътувания или награди на стойност $ 600 или повече. Ако приходите и покупките са по-малко от посочените по-горе суми, формулярите за IRS ще бъдат изпратени само при изрично поискване от страна на Независимия партньор и APLGO US може да начисли минимална такса от 20 щ.д.

Б.   Независимият партньор поема изключителната отговорност и се съгласява да плаща всички федерални, щатски и местни данъци върху всеки свой доход, придобит като независим собственик на бизнес, и освен това се съгласява да не търси отговорност от APLGO US при неплащане на тези данъчни суми, когато те са дължими.

В. Ако бизнесът на Независим партньор е освободен от данъци, федералният му данъчен идентификационен номер трябва да бъде предоставен на Компанията в писмена форма.

APLGO US насърчава всички Независими партньори да се консултират с данъчен служител за допълнителна информация по отношение на своя бизнес.

3.10    Един APLGO US бизнес на едно домакинство

Независимият партньор може да работи или да притежава дялово участие, законно или валидно, като едноличен търговец, партньор, акционер, попечител или бенефициент само в един бизнес на APLGO US. Никое лице не може да има, да работи или да получава доходи от повече от един (1) APLGO US бизнес. Ако всеки следващ член от семейството на Независимия партньор е записан под него, като част от неговата линия надолу, лица от една и съща семейна единица могат да влязат или да имат интерес в свой отделен APLGO US бизнес. „Семейна единица“ се определя като съпрузи и деца на издръжка, които живеят или извършват бизнес на един и същ адрес. Забележка: Деца, навършили пълнолетие, на възраст поне 18 години, не се считат за част от домакинството на родителите си.

3.11    Действия на членовете на едно домакинство или свързани страни

Ако някой от членовете на вашето семейно домакинство е въвлечен в каквато и да е дейност, която, ако бъде извършвана от Вас, би нарушила, която и да е разпоредба на Споразумението, тази дейност ще се счита за нарушение от Ваша страна. Като резултат от това Компанията може да предприеме дисциплинарни мерки съгласно своите Политики и процедури срещу Вас. По същия начин, ако някое физическо лице, свързано по някакъв начин с корпорация, партньорство, дружество с ограничена отговорност, тръст или друго юридическо лице (наричано „Бизнес субект“) наруши Споразумението, тези действия ще се считат за нарушение от страна на бизнес субекта и Компанията може да предприеме дисциплинарни действия срещу съответния Бизнес субект. По същия начин, ако Независим партньор се запише в APLGO US като Бизнес субект, всяка друга страна, свързана с този Бизнес субект ще бъде лично и индивидуално обвързана и трябва да спазва условията на Споразумението.

3.12    Изискване за други компании или продукти

A.    Независимият партньор може да участва в други директни продажби, мултилевъл, мрежови маркетинг или други бизнес начинания или маркетингови възможности (наречени общо „Мрежови маркетинг“). Но по време на давността на настоящото Споразумение и в продължение на една (1) година след това, не можете да набирате клиенти или Независими партньори на APLGO US за друг свой мрежови бизнес, освен ако този клиент или Независим партньор не е бил лично спонсориран от Вас.

Б. Терминът „набиране“ означава действително или опит за привличане, записване, насърчаване или усилие за въздействие по какъвто и да е друг начин (пряко или чрез трета страна) върху друг клиент или Независим партньор, за да се запише или да участва в мрежови маркетинг. Такива действия представляват набиране на клиенти, дори ако действията на Независимия партньор са в отговор на запитване, направено от друг клиент или Независим партньор.

В. Можете обаче да продавате неконкуриращи се продукти или услуги на клиенти и Независими партньори на APLGO US. За неконкурентна компания се счита Компания, която НЕ продава хранителни продукти, хранителни добавки, здравословни захарни или растителни продукти.

Поради видимата позиция на Независимите партньори с по-висок ранг в APLGO US, Независим партньор с ранг на национален директор или по-горе, се съгласява да не участва в друг мрежови маркетинг бизнес или подобна компания, независимо дали компанията продава конкурентни продукти или не.

Г.    Независим партньор не може да представя продукти или услуги на APLGO US, като ги обединява с други продукти и услуги в литература за продажби, на уебсайт или в търговски срещи, тъй като може да причини объркване или заблуда у потенциален клиент или Независим партньор и да го подведе да вярва, че съществува връзка между APLGO US и несвързаните с компанията продукти или услуги.

Д.    Нямате право да предлагате никакви несвързани с Компанията бизнес възможности, продукти или услуги на която и да е среща, семинар или конференция, свързана с APLGO US, или непосредствено след споменатото събитие (я).

Е.   Нарушението на която и да е от разпоредбите в този раздел представлява неоправдана и необоснована договорна намеса между Компанията и Вас. Като резултат подобни действия биха нанесли непоправима вреда на APLGO US. В този случай Компанията може, по свое усмотрение, да наложи всякакви санкции, които сметне за необходими и подходящи срещу Независимия партньор или бизнеса на Независимия партньор, включително прекратяване, искане за незабавно обезщетение или търсене на други правни и справедливи средства за защита.

3.13 Представяне на APLGO US възможност

Когато представяте бизнес възможностите на Компанията на потенциални клиенти и Независими партньори, трябва да спазвате следните разпоредби:

I. Избягвайте погрешно цитиране или пропускане на какъвто и да е съществен материален факт относно Маркетинговия план.

II. Ясно посочете, че Маркетинговият план се основава на продажбите на продукти и услуги на APLGO US към потребители.

III. Ясно посочете, че успехът може да бъде постигнат само чрез значителни лични усилия и упорита работа.

IV. Въздържайте се от своеволни прогнози за доходи или гаранции по време на каквото и да е представяне или обсъждане на бизнес възможностите или Маркетинговия план на APLGO US пред бъдещи клиенти или Независими партньори.

V. Въздържайте се от всякакви твърдения относно продукти или услуги на Компанията, които не се срещат в официалните материали на Компанията.

VI. Въздържайте се от промотирането на APLGO US във всяка държава, в която все още не сме установили „присъствие“.

* Забележка: Термините „обявяване на доход“ и/или „представяне на доходите“ (наречено общо „обявяване на доход“) включват следното: (1) отчети за средно равнище на доходите, (2) отчети за не-средни доходи, (3) отчети за диапазона на доходите, (4) доказателства за доходи, (5) доказателства за начин на живот и (6) хипотетични искове. Примерите за „извлечения за не-средни доходи“ включват: „Наш Независим партньор номер едно е спечелил над четиристотин хиляди долара през изминалата година“ или „Наш среден по ранк Независим партньор печели три хиляди на месец“. Пример за „диапазон на доходите“ е „Месечният доход на нашите Независими партньори от по-висок ранг е от осем хиляди долара до тридесет и пет хиляди долара.“

3.14 Изискванията за продажбите се регулират от Маркетинг плана

A. За всички продукти на APLGO Компанията е установила определена продажна цена. На никого не са предоставени изключителни територии. Бизнесът APLGO US няма франчайз такси.

Б. Програмата на APLGO US се основава на продажби на краен потребител. Независимите партньори закупуват само продукти, които те и семейството им ще консумират лично, ще бъдат използвани като инструмент за продажби или ще бъдат препродадени на други за крайна употреба. Независимите партньори никога не трябва се правят опит да влияят на друг Независим партньор да закупи повече продукти, отколкото той може да използват или продаде на свои клиенти за един месец.

4.0    ПОРЪЧКИ

4.1    Общи правила за поръчки

A.   „Купуването на бонус“ е строго и абсолютно забранено. Закупуването на бонус включва всеки от следните случаи: (i) записване на физически или юридически лица без тяхно знание и/или собственоръчно подписване на Споразумение от тези лица; (ii) фиктивно записване на физическо или юридическо лице като Клиент или Независим партньор; (iii) записване или опит за записване на несъществуващи физически или юридически лица като клиенти или Независими партньори („фантоми“); (iv) закупуване на продукти или услуги на APLGO US от името на друг Клиент или Независим партньор, или под чужд идентификационен номер на друг Клиент или Независим партньор, за да се получат комисионни или бонуси; (v) закупуване на прекомерни количества продукти или услуги, които не могат да бъдат използвани или препродадени за един месец; и/или (vi) всеки друг механизъм или измама, чрез които да се постигнат изискванията за повишаване на ранга, получаване на стимули, награди, комисионни или бонуси, които не са вследствие на добросъвестни покупки на продукти или услуги от крайни потребители.

Независимият партньор не може да използва кредитна карта или дебитна сметка на друг клиент или Независим партньор, за да се запише в APLGO US или да закупи продукти или услуги без писменото разрешение на титуляра на сметката. Такава документация трябва да се съхранява от Независимия партньор за неопределено време, в случай че се наложи да се позовем на нея.

Б.   По отношение на поръчка с невалидно или неправилно плащане, Ние ще се опитаме да се свържем с Независимия партньор по телефона, по пощата или по имейл, за да получим друг начин на плащане. Ако тези опити се окажат неуспешни, след десет (10) работни дни поръчката ще бъде анулирана.

В. Цените подлежат на промяна без предизвестие.

Г. Клиент или Независим партньор, който е получил повредена или неправилна поръчка, трябва да уведоми Компанията в рамките на тридесет (30) календарни дни от получаването на поръчката и да последва процедурите разписани в тези Политики.

4.2   Недостиг на средства

A.    Всички чекове върнати поради недостиг на средства ще бъдат повторно изпратени за плащане. За всички върнати чекове поради недостиг на средства ще бъде начислена такса от 30 щ.д. по сметката на Клиента или Независимия партньор.

Б.    Неплатеното салдо, дължимо ни от ваш клиент или ваш Независим партньор от чекове с недостатъчни средства или такси от върнати чекове поради недостиг на средства ще бъдат удържани от вашите бъдещи изплащания на бонуси и комисионни.

В.    Всички транзакции включващи върнати чекове поради недостатъчно средства чрез ACH или кредитна карта, които не са погасени своевременно от Независимия партньор представляват основание за дисциплинарни наказания.

Г.   Ако поръчка чрез кредитна карта или автоматичен дебит бъде отхвърлена за първи път, Ние ще се се свържем с Клиента или Независимия партньор за друг начин на плащане. Ако плащането бъде отхвърлено за втори път, Клиентът или Независимият партньор може в бъдеще да бъде обявен за неспособен да закупува продукти или услуги на Компанията.

4.3 Задължение за данък върху продажбите

A. В качеството си на Независим партньор трябва да извършвате своята дейност в съответствие с всички държавни и местни данъци и разпоредби, регулиращи продажбата на Нашите продукти и услуги.

Б. Ние ще събираме и внасяме данък върху продажбите според направените поръчки от Независимия партньор, освен ако Независимият партньор не ни предостави съответния формуляр удостоверяващ препродажба. Когато поръчките се правят при нас, данъкът върху продажбите се удържа предварително, въз основа на препоръчаната цена на дребно. Ние ще превеждаме данъка върху продажбите към съответните държавни и местни юрисдикции. Независимият партньор може да си възстанови данъка върху продажбите, след извършването на продажба.

В. Препоръчваме на всеки Независим партньор да се консултира с данъчен съветник по повод допълнителна информация относно своя бизнес с APLGO US

5.0    ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМИСИОННИ И БОНУСИ

5.1   Квалификация за получаване на бонуси и комисионни  

A.   Независимият партньор трябва да бъде активен (според определението в Речника на термините) и в съответствие с тези Политики и процедури, за да отговаря на условията за бонуси и комисионни. Докато Независимият партньор спазва условията на Споразумението, Ние ще изплащаме комисионни на този Независим партньор в съответствие с Маркетинговия ни план.

Б.   Няма да бъде извършено плащане на Независим партньор, без да сме получили попълнено и подписано Споразумение за Независим партньор на хартиен носител или чрез електронно упълномощаване.

В.   Запазваме си правото да отложим плащанията на бонуси и комисионни, докато общата сума надвиши 30 щ.д.

5.2    Изчисляване на комисионни и несъответствия

A.  При правене на първа поръчка Независимият партньор трябва да прегледа своя месечен отчет и докладите за бонуси/комисионни, които се намират в Backoffice-а на неговия уебсайт, като в рамките на тридесет (30) дни от получаването да докладва за несъответствия. След този първоначален тридесетдневен „гратисен период”, при започването на втория месец от бизнеса си на Независим партньор на APLGO US, всички искания относно отчети за бонуси/комисионни трябва да бъдат обявявани в рамките на четиринадесет (14) работни дни, за да бъдат взети предвид при изчисляването на комисионните.

Б.  Независим партньор, който смята, че е допусната грешка при изчисленията на бонусите/комисионните, трябва да изпрати имейл до USA.member@APLgo.us като включи подробно описание и номер на сметката в текста на съответния имейл.

В.   За допълнителна информация относно плащането на комисионни, моля прегледайте Маркетинговия план.

5.3   Корекции на бонуси и комисионни за върнати продукти 

A.  Независимият партньор получава бонуси и комисионни въз основа на действителните продажби на продукти и услуги на крайни потребители. Когато продукт или услуга бъдат върнати на Компанията с искане за възстановяване на платените средства от крайния потребител, бонусите и комисионните, дължими за върнатия продукт или услуга, ще бъдат приспаднати от Независимия партньор получил бонуси или комисионни за споменатите продажби. Приспаданията се извършват в месеца, в който е извършено възстановяването на средствата и ще продължат в последващия период на плащане, докато бонусът/или комисионната бъде напълно възстановена.

Б.  В случай, че Независим партньор прекрати своята дейност и сумите от бонусите или комисионните, дължими поради върнати продукти или услуги, все още не са възстановени изцяло на Компанията, остатъкът от непогасеното салдо на този Независим партньор може да бъде компенсиран чрез други суми дължими от Компанията.

6.0    ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

APLGO US предлага сто процента (100%) тридесетдневна гаранция за връщане на парите за всички свои клиенти. Ако Клиент е закупил продукт или услуга и не е доволен от продукта или услугата, Клиентът може да поиска възстановяване на средства от своя Независим партньор.

Ако вие като Независим партньор не сте 100% доволни от нашите продукти, можете да върнете закупените артикули за друг продукт с еквивалентна стойност ИЛИ да поискате възстановяване на сумата, ако: (i) нито Вие, нито Ние сме прекратили Споразумението; (ii) продуктите или услугите са закупени през предходните (12) месеца; и (iii) продуктите са в състояние за повторна продажба (както е определено в Речника на термините). Възстановяването на сумата е деветдесет процента (90%) от покупната цена. Платените суми за доставка и обработка на пратката не се възстановяват.

При прекратяване на Споразумението Независимият партньор може да върне всички общи помощни средства за продажба, предоставени от Компанията и закупени след записването, в рамките на една (1) година от датата на прекратяване на Споразумението и да поиска възстановяване на сумата, ако той или тя не е в състояние да продаде или използва стоката. Независимият партньор може да върне само лично закупени от Компанията помощни средства за продажба, закупени чрез личен независим идентификационен номер на Независим партньор, и които са в състояние за повторна продажба. Всички поръчки на печатни помощни средства за продажба (т.е. визитни картички, брошури и др.), където е отпечатана информацията за контакт на Независимия партньор на хартиен носител или е добавена от Независимия партньор, не могат да бъдат върнати в състояние за повторно използване и по този начин не подлежат на възстановяване. След като Компанията получи продуктите и помощните средства за продажба от Независимия партньор, на него ще му бъдат възстановени деветдесет процента (90%) от нетната цена на първоначалната (ите) покупна (и) цена (и), като от нея се приспаднат сумите за доставка и обработка. Ако покупките са направени чрез кредитна карта, възстановяването на сумата ще бъде изпратено обратно към същата сметка на кредитната карта. От изплатените възстановените суми на Независимия партньор, Компанията ще приспадне всички комисионни, бонуси, отстъпки или други стимули свързани с върнатата стока и получени от Независимия партньор.

6.1    Процес на връщане

A.    Всички връщания, независимо дали са поискани от Клиент или Независим партньор, трябва да се извършват по следния начин:

I. Трябва да получите Разрешение за връщане на стоки от Компанията;

II. След получаване на Разрешението от Компанията, трябва да изпратите стоката на адреса предоставен от Отдела за обслужване на клиенти на Компанията;

III. Трябва да представете копие на фактурата с върнатите продукти или услуга. Тази фактура трябва да бъде упомената в Разрешението за връщане на стоки и да включва причината за връщането; и

IV. Изпратете обратно продукта по същия начин, по който е бил доставен, което означава, че опаковката трябва да бъде абсолютно същата.

Б.   Всички върнати стоки трябва да се изпращат до Компанията с платена от изпращача доставка, тъй като не приемаме пакети с доставка за сметка на получателя. Препоръчваме върнатите продукти да бъдат изпращани по UPS или FedEx с проследяване и застраховка, тъй като рискът от загуба или повреда при доставката на върнатия продукт се поема единствено от Клиента или Независимия партньор. Ако върнатият продукт не бъде получен в Центъра за дистрибуция на Компанията, Клиентът или Независимият партньор носи отговорност за проследяване на пратката и заплатената сума не подлежи на възстановяване.

В.   Ако продуктът е получен в повредено или дефектно състояние, Компанията ще покрие всички разноски за доставка при предоставяне на разписка за доставка. Доказателство за дефектния продукт трябва да бъде изпратено чрез снимка на нашия екип за поддръжка на доставки по имейл на адрес USA.Shipping@APLgo.us

Г.    Връщането на продукти за повече от 400 щ.д. с искане за възстановяване на сумите за една календарна година, може да представлява основание за принудително прекратяване на Споразумението с Независимия партньор.

7.0    ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

7.1    Въведение

Тази Политика за поверителност има за цел да гарантира, че всички Клиенти и Независими партньори разбират и се придържат към основните принципи на поверителност.

7.2    Очаквания за поверителност

A.    APLGO US признава и зачита важността, която Клиентите и Независими партньори на Компанията придават на поверителността на своята финансова и лична информация. Следователно, Ние ще положим разумни усилия, за да защитим поверителността и да запазим конфиденциалността на финансовата и непублична лична информация на своите Клиенти и Независими партньори.

Б.    Чрез сключване на Споразумението за Независим партньор вие упълномощавате компанията да разкрие вашето име и информация за контакт на по-висшестоящ Независим партньор, само и единствено относно дейности, свързани с развитието на бизнеса на APLGO US. Независимият партньор се съгласява да пази поверителността и сигурността на такава информация и да я използва единствено с цел подпомагане и служене на организацията под него за воденето на успешен бизнес на APLGO US.

7.3    Достъп до информация на служителите

Ние ограничаваме броя на служителите, които имат достъп до непублична лична информация на Клиентите и Независимите партньори.

7.4    Ограничения за разкриване на информация за финансови сметки

APLGO няма да споделя непублична лична или финансова информация за свои настоящи или бивши Клиенти или Независими партньори с трети страни, освен ако това е разрешено или се изисква от закони и разпоредби, съдебни разпореждания, или е в интерес на Клиентите или Независимите партньори, или за да приложи правата или задълженията си съгласно тези Политики и процедури и Споразумението за Независим партньор, или с писменото разрешение на титуляра.

8.0    ЧАСТНА ИНФОРМАЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ

8.1    Бизнес отчети, списъци и частна информация

С попълването и подписването на Споразумението за Независим партньор, вие се съгласявате, че бизнес отчети, списъци с имена на Клиенти и Независими партньори, информация за контакт, както и всякаква друга информация, която съдържа финансова, научна или друга информация, писмена или разпространена по друг начин от Компанията, касаеща бизнеса на APLGO US (общо наречена „Отчети“), представлява частна и поверителна информация и търговски тайни, принадлежащи на Компанията.

8.2    Задължение за поверителност

A.    По време на Срока на Споразумението за Независим партньор и за период от пет (5) години след прекратяването или изтичането на Споразумението за Независим партньор между Вас и Нас, вие нямате право да:

I. Използвате информацията в отчетите, за да се конкурирате с APLGO US или за каквато и да е друга цел, различна от популяризиране на вашия бизнес;

II. Използвате или разкривате пред което и да е физическо или юридическо лице всякакъв вид поверителна информация, съдържаща се в отчетите, включително копиране на родословието в друга компания за мрежови маркетинг.

8.3    Нарушение и средства за защита

Независимият партньор се съгласява, че така упоменатата поверителна информация е с уникален характер и че нейното разкриване или използване в нарушение на настоящата разпоредба може да причини непоправими щети за APLGO US и за независимия бизнес на APLGO US. Компанията и нейните Независими партньори ще имат право да изискат обезщетение или възстановяване на щети от Независим партньор, който нарушава тази разпоредба, като упражнят правата си по този раздел. Печелившата страна по делото е освободена от всички адвокатски и други съдебни разноски..

8.4    Връщане на материали

При поискване от Компанията всеки настоящ или бивш Независим партньор трябва да върне оригинала и всички копия на всички „Отчети“ в офиса на Компанията, заедно с всяка друга поверителна информация на Компанията притежавана от това лице. Независимият партньор трябва да се свърже с офиса на Компанията за връщане на материали на адрес Compliance@APLgo.us.

9.0    РЕКЛАМА, ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕНА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА КОМПАНИЯТА

9.1    Етикетиране, опаковане и представяне на продукти

A.   Независимият партньор не може по никакъв начин да пре-етикира, препакетира, презарежда или променя етикетите на който и да е от продуктите или услугите на APLGO US, както и техни материали или програми. Такова повторно етикетиране или преопаковане нарушава федералните и щатските закони, което може да доведе до наказателни или граждански наказания или отговорност.

Б.    Неависимият партьнор няма право да продава или излага в търговски обекти, включително, но без да се ограничават до павилиони в молове, в обичайното работно време, каквито и да било фирмени продукти или услуги или търговски наименования на Компанията.

В.    Независимият партньор може да продава продукти и услуги на Компанията, както и да представя търговското наименование на Компанията на витрини (като търговски изложения) след предварително писмено разрешение от Компанията. Искане за такова разрешение от Компанията може да бъде отправено по имейл на адрес Compliance@APLgo.us.

Г.    Ние си запазваме правото да откажем разрешение за участие в която и да е функция, която Компанията не сметне за подходящ форум за промотирането на своите продукти и услуги.

9.2    Използване на имена на Компанията и защитени материали

A.    Независимият партньор трябва да пази и утвърждава добрата репутация на Компанията и продуктите и услугите, които тя предлага на пазара. Маркетингът и популяризирането на Компанията, както и нейните бизнес възможности, маркетинговия план и продуктите и услугите на APLGO US трябва да бъдат в съответствие с обществения интерес, като трябва да се избягва всякакво непочтително, измамно, подвеждащо, неетично или неморално поведение и практики.

Б.   Всички рекламни материали, доставени или създадени от Нас, трябва да се използват в оригиналния им вид и не могат да бъдат променяни или видоизменяни, освен с предварително писмено разрешение от Отдела за съответствие на Компанията.

В.    Името APLGO US, всички други негови имена на продукти и услуги, както и други имена приети от Компанията във връзка с нейния бизнес, са запазени търговски имена, търговски марки и сервизни марки на APLGO US. Като такива, тези марки имат голяма стойност за Компанията и се предоставят на Независимите партньори за използването им само по изрично упълномощен начин.

Г.    Използването на името „APLGO US“ от страна на Независим партньор е ограничено, за да се защитят правата на собственост на Компанията, като се гарантира, че защитените имена на Компанията няма да се изгубят или да се компрометират от неразрешена употреба. Използването на името на APLGO US върху всякакви артикули, които не са произведени от Компанията, е забранено, освен посочените:

I. [Име на Независим партньор] Независим партньор на APLGO US; или

II.  [Име на независим партньор] Независим бизнес собственик на продукти и услуги на APLGO US.

Д.    Допълнителни процедури, свързани с използването на името APLGO US:

I. Всички пощенски материали (т.е. бланки, пликове и визитки), носещи името или логото на APLGO US, предназначени за използване от Независимия партньор, трябва да бъдат одобрени в писмена форма от Отдела за съответствие на компанията.

II. Независим партньор на APLGO US може да се запише „Независим партньор на APLGO US“ в Жълти страници на телефонния указател под свое име.

III. Независимите партньори не могат да използват името „APLGO US“, „APLGO US Corporate“ или „Corporate Office of APLGO US“ при вдигане на телефона, създаване на гласово съобщение или използване на телефонен секретар, като по този начин предизвикват впечатление у позвъняващия, че се е свързал с офис на компанията. Те могат да се представят по следния начин: „Независим партньор на APLGO US”.

Е.    Някои снимки и графични изображения, използвани от APLGO US в собствени реклами, опаковки и уебсайтове, са резултат от платени договори с външни изпълнители и не могат да бъдат използвани от Независим партньор. Ако Независим партньор иска да използва тези снимки или графични изображения, той трябва да сключи свой индивидуален договори с изпълнителите срещу съответно заплащане.

Ж.    Независим партньор няма право да се появява или да използва телевизия или радио, или каквато и да е друга медия, за да популяризира или обсъжда Компанията, нейните програми, продукти или услуги без предварително писмено разрешение от Отдела за съответствие на компанията.

З.    Независимият партньор няма право да продава или разпространява никакво събитие или реч на компанията, нито може да възпроизвежда фирмени аудио или видео клипове за продажба или за лична употреба без предварително писмено разрешение от Отдела за съответствие на Компанията.

И.    APLGO US си запазва правото да отмени свое предварително съгласие за всякакви помощни средства за продажба или рекламни материали, с цел да се съобрази с променящите се закони и разпоредби и може да поиска премахването на такива материали от пазара без финансово задължение към засегнатия Независим партньор.

Й.    Независимият партньор няма право да популяризира продукти или услуги, различни от тези на APLGO US, заедно с продукти или услуги на Компанията на едни и същи уебсайтове или същата реклама.

K.  Не могат да бъдат изявявани претенции (които включват лични свидетелства) по отношение на терапевтични, лечебни или полезни свойства на каквито и да било продукти, предлагани от APLGO US, освен тези, които се съдържат в официалната литература на Компанията. По-точно, никой независим партньор не може да твърди, че APLGO US и предлаганите от Компаният продукти спомагат за лечението, диагностиката, смекчаването или профилактиката на някакви заболявания. Такива твърдения могат да се възприемат като медицински или лекарствени претенции. Такива твърдения не само нарушават политиките на APLGO US, но и потенциално нарушават федералните и щатските закони и разпоредби, включително Федералния закон за храните, лекарствата и козметичните продукти, както и Закона на федералната търговска комисия.

9.3    Ограничения за факсове и електронна поща

A.    С изключение на случаите, предвидени в този раздел, Независимият партньор не може да използва или разпраща нежелани факсове, имейли, масово изпращане на имейли или „нежелана поща“, които рекламират или популяризират бизнеса на APLGO US. Изключенията са:

I. Факсове или електронна поща на всяко лице, което е дало предварително разрешение или приело покана;

II. Изпращане на факс или имейл на всяко лице, с което Независимият партньор вече е установил бизнес или лични отношения.

Б.  Във всички държави, в които е забранено от закона, Независимият партньор не може да изпраща или да препредава чрез трета страна (по телефон, факс, компютър или друго устройство), непоискана реклама чрез какъвто и да е вид устройство, което има способността да разчита и пренася текст или изображения от електронен сигнал, получен по обикновена телефонна линия, кабелна линия, ISDN, T1 или друго устройство за пренос на сигнал, освен както е посочено в този раздел.

В.  Всички факсове, електронна поща или изпратени чрез компютър документи, които са предмет на настоящата разпоредба, трябва да включват всяко от следните неща:

I. Ясно и видимо уведомление, че факсът или имейл съобщението са реклама или приканване. Думите „реклама“ или „приканване“ трябва да присъстват в темата на съобщението;

II. Ясно упомената обратна пътека или информация за пътя на изпращане;

III. Използването на легално и правилно име на домейн;

IV. Ясно и видимо известие за възможността да откажете да получавате допълнителни търговски съобщения или имейл съобщения от съответния изпращач;

V. Инструкциите за отписване или отказване трябва да се появяват като първи текст в полето за съобщение, като размерът на текста е същият като останалата част на съобщението;

VI. Действителното и правилно изписано име на изпращача, валиден факс или имейл адрес на изпращача и валиден адрес на местопребиваване на изпращача;

VII. Датата и часът на изпращането

VIII. След уведомление от страна на получателя за неговото или нейното искане да не получава повече документи по факс или по електронна поща, Независимият партньор спира да изпраща всякакви допълнителни документи на този получател.

Всички изпратени чрез компютър или електронни документи, които са предмет на настоящата разпоредба, не трябва да съдържат нищо от долуспоменатите:

I. Използване без разрешение на име на домейн на трета страна; и

II. Материали с видимо сексуално съдържание.

9.4 Ограничения за интернет и уебсайтове на трети страни

Независимият партньор няма право да използва или да се опитва да регистрира търговски имена на APLGO US, търговски марки, имена на услуги, марки на услуги, имена на продукти, URL адреси, рекламни фрази, името на Компанията или, каквото и да е производно на тях, за каквато и да е цел, включително, но не само имена на интернет домейни (URL), уебсайтове на трети страни, имейл адреси, уеб страници или блогове.

Независимият партньор няма право да използва или регистрира имена на домейни, имейл адреси и/или онлайн псевдоними, които могат да доведат до объркване, да заблудят хората, или да ги подведат да повярват, че дадена комуникация е от или е собственост на Компанията APLGO US.

По отношение на регистрираната марка на APLGO US URL адреси, примери за неправилна употреба включват, но не се ограничават до следните:

usAPLGO@comcast.net;

www.usAPLGODirect.com;

www.facebook.com/usAPLGO; or

Всякакви други производни подобни на тук посочените.

Примери за разрешени URL адреси, имейл адреси и онлайн псевдоними могат да се появят по следния начин:

Facebook.com/iloveAPLGO; or

CindySmith@APLGOAssociate.net

Решението за това какво би могло да причини объркване, заблуждаване или да се счита за подвеждащо е по собствена преценка на Компанията.

Независимият партньор няма право да продава APLGO.US продукти, услуги или APLGO.US бизнес възможност чрез „онлайн търгове“, като eBay®, или „онлайн пазари“ като Amazon или Etsy. За повече информация, моля вижте APLGO.US Онлайн пазарна разпоредба съгласно раздел 9.4 (R)A.

Компанията предоставя на всички Независими партньори по един (1) възпроизведен уебсайт. Възпроизведеният уебсайт APLGO.US представлява личен уебсайт на Независим партньор, който се хоства от сървъри на Компанията. Всеки Независим партньор, който желае да разработи свой собствен уебсайт с трета страна (или сайт, който не е свързан с Компанията и е собственост и се управлява независимо от Независимия партньор), трябва да потърси и получи предварителното писмено разрешение от Компанията, преди да пусне в експлоатация този уебсайт. Ако Компанията даде своето разрешение Независимият партньор да използва уебсайт на трета страна, сайтът трябва да:

Упоменава, че сте Независим партньор на APLGO.US

Използва само разрешените изображения и словосъчетания, одобрени от Компанията;

Придържа към правилата за брандиране, търговска марка и употребата на изображения, посочени в този документ.

Придържа към всяка друга разпоредба относно използването на уебсайт чрез трета страна посочена в този документ;

Направи модификации, ако такива са необходими, за да бъде в съответствие с настоящите или бъдещи политики на Компанията.

Всички маркетингови материали, които Независимият партньор използва на уебсайта на трета страна, трябва да бъдат предоставени от компанията в писмена форма.

За да се избегне объркване, следните три елемента трябва да бъдат видимо изложени на показ в горната част на всяка страница на уебсайт на трети страни:

Логото на Независимия партньор на APLGO US

Името и титлата ви

Бутон за пренасочване към уебсайта на Компанията APLGO.US

Независимият партньор няма право да използва сайтове на трети страни, които съдържат материали, копирани от източници на Компанията (като брошури, компактдискове, видеоклипове, ленти, събития и презентации на APLGO US, както и уебсайтове на Компанията). Тази политика гарантира последователност на марката, позволява на клиентите и Независимите партньори да следят променящите се продукти, услуги и информация, улеснява записването при правилния Спонсор и оказва подкрепа в съответствие с правителствените разпоредби.

Ако Независим партньор, който е получил разрешение за създаване и привеждане в действие на уебсайт чрез на трета страна, по някаква причина доброволно или принудително, прекрати бизнеса си, или ако Компанията отмени свое разрешение, с което позволява на Независимия партньор да използва уебсайт на трета страна, Независимият партньор трябва да прехвърли на Компанията URL адреса на уебсайта на третата страна в рамките на три (3) дни от датата на преустановяването на бизнеса и/или ще трябва да пренасочи целия трафик към сайта Компанията, както е посочено. Запазваме си правото по всяко време да отменим разрешението си предоставено на всеки Независим партньор да използва уебсайт на трета страна, ако сметнем, че тази отмяна е в най-добрия интерес на APLGO US, както и на Независимите партньори и клиенти на Компанията. Решенията и ответните действия в тази област са по собствена преценка на Компанията.

Сайтове на социални медии могат да се използват за маркетинг на продукти на APLGO. ВСЕКИ НЕЗАВИСИМ ПАРТНЬОР, КОЙТО ГЕНЕРИРА СВОЕ СЪДЪРЖАНИЕ, В КОЯТО И ДА Е СОЦИАЛНА ОБЩНОСТ, КЪДЕТО СЕ ОБСЪЖДА ИЛИ СПОМЕНАВА APLGO, ТРЯБВА ЯСНО ДА ИДЕНТИФИЦИРА СЕБЕ СИ КАТО НЕЗАВИСИМ ПАРТНЬОР НА APLGO, а когато Независим партньор участва в тези общности, той или тя трябва да се въздържа от неприлични разговори, коментари, изображения, видео, аудио, приложения или каквото и да е друго неблагоприлично, дискриминационно или вулгарно съдържание. Определянето на това какво е неблагоприлично е по собствено усмотрение на Компанията и нарушението от страна на Независимите партньори подлежи на дисциплинарно наказание. Банерните реклами и изображения, използвани на тези сайтове, трябва да бъдат актуални и да бъдат взети от одобрената библиотека на APLGO US. Ако е посочен линк, той трябва да води към репликирания уебсайт на Независимия партньор, който публикува съдържанието или одобрен уебсайт на трета страна.

Анонимните публикации или използването на онлайн псевдоним на каквито и да е сайтове в социалните медии е забранено и нарушилите тази разпоредба Независими партньори подлежат на дисциплинарно наказание.

Независимите партньори нямат право да използват блог спамове, спамдексиране или други методи за масово копиране, за да оставят коментари в нечий блог. Коментарите, оставени от Независими партньори, трябва да бъдат полезни, уникални, подходящи и да се отнасят конкретно към статията в блога.

Независимите партньори трябва да посочват пълното си име във всички свои публикации в социалните медии и открито да се идентифицират като Независим партньор на APLGO US. Анонимните публикации или използването на онлайн псевдоним е забранено.

Забранени са публикации, които са с фалшиво, подвеждащо или заблуждаващо съдържание. Това включва, но не се ограничава до фалшиви или заблуждаващи публикации, свързани с възможностите за доход чрез APLGO US, продуктите и услугите на Компанията и/или ваши биографични данни и препоръки.

Независимите партньори носят лична отговорност за своите публикации и всички други онлайн дейности, свързани с APLGO US. Следователно, дори ако Независимият партньор не притежава или управлява блог или страница в социалните медии, ако този Независим партньор публикува на сайт, който води към APLGO US или е свързан с Компанията, Независимият партньор носи отговорност за своята публикация. Независимите партньори носят отговорност и за публикации, които се появяват във всеки блог или страница в социалните медии, които Независимият партньор притежава, управлява или контролира.

Разграничението между сайт на социална медия и уебсайт може да не е ясно определено, тъй като някои сайтове на социални медии са особено стабилни, затова APLGO US си запазва единственото и изключително право да класифицира определени сайтове на социални медии като уебсайтове на трети страни и да изисква от своите Независими партньори използващи или желаещи да използват такива сайтове, да се спазват политиките на APLGO US, свързани с уебсайтове на трети страни.

Ако, по някаква причина, вашият APLGO US бизнес е прекратен, вие трябва да спрете да използвате името на Компанията и всички търговски марки на компанията, търговски наименования, марки за услуги и друга интелектуална собственост, както и всички производни на такива марки и интелектуална собственост, във всякакви публикации и всички сайтове на използваните от Вас социални медии. Ако публикувате съдържание на какъвто да е сайт в социални медии, на който преди това сте се обозначили като Независим партньор на APLGO US, трябва ясно да заявите, че вече не сте Независим партньор на APLGO US.

Неспазването на тези Политики за извършване на онлайн бизнес може да доведе до загуба на правото на Независимия партньор да рекламира и предлага онлайн на пазара продукти, услуги и бизнес възможности на Компанията, както и всякакви други дисциплинарни действия, налични съгласно Политиките и процедурите.

Бизнесът на APLGO US се основава на продажби в страната и на събития. Следователно, личното взаимодействие с Клиентите и Независимите партньори е от решаващо значение за индивидуалния успех в този бизнес. По тази причина APLGO US има строг подход към онлайн продажбите чрез eBay или Etsy. Компанията не позволява на свой Независим партньор да продава каквито и да било продукти на APLGO US чрез eBay, Etsy или Facebook (наричани общо „Онлайн пазарни платформи“). По време на срока на договора ви като Независим партньор, Вие имате право да притежавате профил на която и да е от тези Онлайн пазарни платформи, но трябва изцяло да се въздържате от продажба или предлагане на продукти на Компанията. Същата политика се прилага и за други сайтове на трети страни, чрез които Независим партньор може да продава продукти на APLGO US.

9.5    Рекламни и промоционални материали

A. Не се допуска специална реклама, която да примамва. Това включва, но не се ограничава до, оферти за безплатен бизнес, безплатни продуктови пакети или други подобни оферти, които предоставят предимства отвъд тези предлагани от Компанията.

Б. Всяка реклама и всички форми на комуникация трябва да се придържат към принципите на честност и коректност.

В. Цялата реклама, включително, но не само тази, която се свежда до печат, Интернет, компютърни табла за бюлетини, телевизия, радио и др., подлежи на предварително писмено одобрение от Отдела за съответствие на Компанията.

Г.  Всички молби за одобрение по отношение на рекламата трябва да бъдат изложени в писмена форма до Отдела за съответствие на компанията.

Д. За поставянето на безимени реклами, в които не се упоменава Компанията APLGO US, нейните служители, който и да е от нейните продукти, услуги, дизайни, символи, програми и, защитени чрез запазена марка, авторски права или по какъвто и да е друг начин, материали, не се изисква одобрение на APLGO US.

Е. APLGO US си запазва правото да отмени вече потвърдено свое одобрение на представени ѝ рекламни или промоционални материали, за да спази променящи се закони и разпоредби, както и може да изиска премахването на такива реклами от пазара без да има задължение към засегнатия Независим партньор.

9.6    Позволение за препоръка

С подписването на Споразумението за Независим партньор, Вие давате своето позволение да използваме вашата препоръка или образ и подобие в материали за продажба, включително, но не само печатни медии, електронни медии, аудио и видео. С оглед, че сте приели бизнес възможността предложена ви от APLGO US, вие се отказвате от всяко право да ви се плаща за използването на вашата препоръка или образ и подобие, въпреки че Компанията може да получи средства от заплатени артикули или материали съдържащи този образ и подобие. В определени случаи препоръката на Независим партньор може да се появи в рекламните материали на друг Независим партньор. Ако Независимият партньор не желае да участва в маркетинговите материали за продажби на APLGO US, той или тя трябва да предостави писмено заявление до Отдела за съответствие на Компанията, за да получи гаранция, че неговата/нейната препоръка или образ и подобие няма да бъдат използвани в никакви материали, даване на награди или друг вид признание, реклама или записи на годишни събития от страна на Компанията.

9.7    Ограничения за телемаркетинг

A.    Независимият партньор не трябва да прилага телемаркетинг при осъществяването на своя APLGO US бизнес. Терминът „телемаркетинг“ означава използването на едно или повече телефонни обаждания до физическо или юридическо лице, за да се подтикне то към закупуването на продукти или услуги на APLGO US или да се привлече към приемане на бизнес възможността на APLGO US.

Б.    Федералната търговска комисия („FTC“) и Федералната комисия по комуникациите („FCC“) имат свои ограничителни закони за телемаркетинг. И двете федерални агенции, както и редица щати, имат регистър "не се обаждай" като част от законите си за телемаркетинг.

В.    Въпреки че Независимият партньор може да не счита, че извършва „телемаркетинг“ в традиционния смисъл на думата, тези разпоредби дават много широко определение на термина „телемаркетинг“ и „човек извършващ телемаркетинг“, така че при непреднамерено действие на обаждане на лице, чийто телефонен номер е включен във федералния регистър „Не се обаждай“, Независимият партньор може неволно да наруши закона. Тези разпоредби не трябва да се приемат с лека ръка, тъй като водят до налагането на значителни санкции (до $ 11 000 за нарушение).

Г.    „Обаждания на сляпо“ или „обаждания щат-до-щат“, отправени към потенциални Клиенти или Независими партньори, чрез които обаждания се промотират продукти или услуги на APLGO US или APLGO US бизнес възможности, се считат за телемаркетинг и са забранени.

Д.    Изключения от разпоредбите за телемаркетинг. Независим партньор може да осъществява телефонни обаждания до потенциални Клиенти или Независими партньори в следните ограничени ситуации:

Ако Независимият партньор има установени бизнес отношения с потенциалния клиент;

В отговор на лично запитване или заявление от страна на потенциалния клиент относно продукт или услуга, предложени му от Независимия партньор в период от три (3) месеца преди датата на такова обаждан;

Ако Независимият партньор е получил писмено подписано разрешение от потенциалния клиент, упълномощаващо Независимия партньор да извършва такива обаждания;

Ако обаждането е до членове на семейството, лични приятели и познати. Ако обаче Независимият партньор има навика да събира визитки от всички хора, с които се среща и след това им се обади, FTC може да счете това за форма на телемаркетинг, която не е подлежи на настоящето освобождаване;

Независим партньор, който се обажда на свои „познати“, трябва да провежда такива разговори само от време на време, а не като постоянна практика.

Е. Независимият партньор няма право да използва системи за автоматично телефонно набиране при извършване дейността на своя бизнес APLGO US.

Ж. Неспазването на фирмените политики или разпоредби, определени от FTC и FCC по отношение на телемаркетинга, може да доведе до санкции срещу бизнеса на Независимия партньор, включително до прекратяване на бизнеса му.

З. С подписването на Споразумението за Независим партньор или чрез приемане на чекове за комисионни, други плащания или награди от APLGO US, Независимият партньор дава разрешение на APLGO US, както и на други Независими партньори да се свързват с тях съгласно федералните разпоредби за “Не се обаждай”.

И. В случай че Независим партньор наруши този раздел, ние си запазваме правото да образуваме съдебно производство за получаване на парично или материално обезщетение.

10.0 ПРОМЕНИ В БИЗНЕСА НА НЕЗАВИСИМ ПАРТНЬОР

10.1 Промени в Споразумението за Независим партньор

Независимият партньор може да промени съществуващото Споразумение за Независим партньор (т.е. да промени социалноосигурителния номер във федерален идентификационен номер, да добави съпруг/а или партньор към акаунта или да промени формата на собственост от физическо лице в бизнес субект, който е притежание на Независимия партньор), като подаде писмена молба, придружена от ново Споразумение за Независим партньор и формуляр за регистрация на бизнес, попълнен и подписан наново (не „зачеркната“ или „забелена“ версия на първото Споразумение), както и цялата необходима допълнителна документация.

10.2 Смяна на спонсора или позиционирането на неактивен Независим партньор

A. По преценка на APLGO US, Независими партньори, които не са продавали или закупували продукти в продължение на поне шест (6) месеца и които не са подали молба за прекратяване на бизнеса си, имат право да се запишат повторно в Компанията под Спонсор/Позициониране по свой избор.

Б. След писмено уведомление до Компанията, че бивш Независим партньор желае да се регистрира отново, APLGO US ще „компресира“ (затвори) първоначалния му акаунт. След това на бившия Независим партньор ще бъде издаден нов идентификационен номер на Независим партньор.

В. Такъв Независим партньор не запазва своя предишен ранг, низходяща организация или права за получаване на комисионни от тази организация.

Г. Компанията си запазва правото да коригира грешки на Спонсора или Поставянето по всяко време и по всякакъв начин, който сметне за необходим.

10.3 Смяна на организация

A. Ако Независим партньор желае да смени организация, той или тя трябва да подаде писмено уведомление за оттегляне до Отдела за обслужване на клиенти на Компанията и да остане неактивен (да не купува, нито да продава) с или в APLGO US в продължение на дванадесет (12) месеца от връчването на писменото уведомление, преди да може да се запише повторно под различен Спонсор/Поставяне.

Б. Компанията си запазва правото да одобри или отхвърли всяка молба за повторно записване след оттеглянето на Независим партньор.

В. Ако бъде одобрено повторно записване, на бившия Независим партньор ще бъде издаден нов идентификационен номер на Независим партньор, като той трябва да представи ново Споразумение за Независим партньор. Независимият партньор не запазва своя предишен ранг, низходяща организация или права за получаване на комисионни от която и да е предходна организация.

Г. Прехвърлянето не може да се извърши извън първоначалната организация.

10.4 Неетично спонсорство

A. Неетичните спонсорски дейности включват, но не се ограничават до примамване, наддаване или участие в недобросъвестна конкуренция при опит за придобиване на потенциален клиент или нов Независим партньор от друг Независим партньор или оказване на въздействие върху Независим партньор, за да се прехвърли под друг Спонсор.

Б. Обвиненията в неетично спонсорство трябва да бъдат подадени в писмен вид до Отдела за съответствие на Компанията в рамките на първите 90 дни от записването. Ако обвиненията са обосновани, APLGO US може да прехвърли Независимия партньор или низходящата организация на Независимия партньор на друг Спонсор, Наставник или организация, без одобрението на настоящия Спонсор или Наставници. В такива случаи Компанията взема окончателното решение.

В. APLGO US забранява действия за „Преподреждане“. Преподреждането е непозволеното манипулиране на системата за получаване на комисионни на компанията и/или маркетинговия план, за да се предизвика генериране на комисионни или повишение на Независим партньор извън низходящата организация незаслужено. Пример за преподреждане е, когато Спонсор поставя участници, без тяхно знание, под неактивна низходяща линия, за да предизвика незаслужено повишение или комисионна. Преподреждането е неетично и неприемливо поведение и като такова представлява наказуемо престъпление, като дисциплинарните мерки могат да стигнат до, и включително, прекратяване на позиции на Независими консултанти, както и на всички лица и/или формирования, за които е установено, че са пряко замесени.

Г. Ако Независимите партньори участват в привличане и/или примамване на членове на друга компания за директни продажби да продават или разпространяват продукти и услуги на APLGO US, те поемат риска да бъдат съдени от другата компания за директни продажби. Ако срещу Независим партньор бъде заведено съдебно дело, медиация или арбитраж с обвинение, че той/тя е участвал/а в неправомерна дейност по набиране на участници в продажби на друга компания или Клиенти, Компанията не заплаща никакви разходи за защита или юрисконсултски такси по делото на Независимия партньор, както и не поема никакво обезщетение за Независимия партньор при каквото и да е съдебно решение, присъда или споразумение.

10.5 Продажба, предоставяне или делегиране на собственост

A. За да се запази целостта на йерархичната структура, APLGO US трябва да постави ограничения върху прехвърлянето, предоставянето или продажбата на бизнес.

Б. Независим партньор няма право да продава или да предоставя права или да делегира позицията на Независим партньор без предварително писмено одобрение за това от Компанията, като такова одобрение няма да бъде отказано без действително основание. Всеки опит за продажба, предоставяне или делегиране без такова одобрение може да бъде анулиран по преценка на Компанията.

В. Ако Компанията одобри продажбата, Купувачът заема позицията на Продавача в настоящата му позиция и титла според достигнатата “степен” в момента на продажбата, като придобива низходящата организация на Продавача.

Г. За да поискате разрешение от Компанията за продажба или прехвърляне на бизнес на APLGO US, трябва да представите в Отдела за съответствие на Компанията следните неща:

Правилно попълнен формуляр за продажба/прехвърляне на бизнес съдържащ необходимите подписи.

Копие от Договора за продажба с обозначена дата, подписан от Купувача и от Продавача.

Споразумение за Независим партньор попълнено и подписано от Купувача;

Платена административна такса от 100 щ.д.;

Всяка допълнителна документация в подкрепа на сделката, поискана от Компанията

Д. Всички задължения и дългове, които Продавачът или Купувачът дължат на APLGO US, трябва да бъдат погасени преди одобрението на продажбата или прехвърлянето от Компанията.

Е. Независим партньор, който продава своя бизнес, няма право да се запише повторно като Независим партньор в която и да е организация в продължение на дванадесет (12) пълни календарни месеца след датата на продажбата, освен ако изрично не е посочено в тези Политики и процедури.

10.6 Отделяне на бизнеса на Независим партньор на APLGO US

A. При предстоящ развод или прекратяване на партньорство или друг стопански субект страните трябва да възприемат един от следните начини на действие:

I. Една от страните може, с писменото съгласие на другата (ите), да управлява бизнеса на APLGO US, при което оттеглящият се съпруг/а, акционери, партньори, членове или попечители упълномощават Компанията да работи директно и единствено с другия съпруг/а, акционер, партньор, член или попечител, който не се оттегля;  

II. Страните могат да продължат съвместно да управляват своя APLGO US бизнес на база „бизнес както обикновено“, при което всички суми, изплащани от Компанията, ще бъдат изплащани на името, посочено като Независим партньор, или на името на субекта, който ще бъде разделен, като страните могат самостоятелно да се споразумеят помежду си. Ако не е посочено име, APLGO US ще изплаща комисионни и всякакви други суми на записаното в документите на Компанията име и в този случай Независимият партньор, посочен в тези документи, се задължава да освободи APLGO US от всякакви претенции и искове от страна на другия собственик(ци) на бизнеса или другия съпруг/а във връзка с такива плащания.

Б. Компанията признава само една низходяща организация и ще издава само един комисионен чек за APLGO US бизнес на комисионен цикъл. При никакви обстоятелства не може да бъде разделяна изградена низходяща организация, нито APLGO US ще разделя комисионни и/или бонусни чекове..

В. Ако оттеглящият се съпруг/а, партньор или собственик на бизнеса се оттегля напълно („Оттегляща се страна“), всички права върху първоначалния APLGO US бизнес, той или тя може да преотстъпи веднага на Спонсор или Поставяне по личен избор, като това става в писмена форма, В такива случаи обаче Оттеглящата се страна няма право и не може да изисква нито един Независим партньор или активен Клиент на бившата организация и трябва да развие свой нов бизнес по същия начин като всеки един нов Независим партньор. Независим партньор от бившата низходяща организация на Оттеглящата се страна, който желае да премине към новата организация на Оттеглящата се страна или към друга организация, трябва да изпълни изискванията посочени в раздел 12.5..

10.7 Унаследяване

A. При смърт или неработоспособност на Независим партньор, бизнесът на Независимия партньор може да бъде прехвърлен на неговите законни наследници (правоприемници). Когато APLGO US бизнес бъде прехвърлен със завещание или по друг законен начин, наследникът придобива правото да получава всички бонуси и комисионни от организацията на починалия Независим партньор. Наследникът трябва да:

I. Попълни и подпише ново Споразумение за Независим партньор;

II. Спазва условията и разпоредбите на Споразумението за Независим партньор, и

III. Отговаря на всички изисквания за последния ранг, постигнат от бившия Независим партньор.

Б. Бонуси и комисионни чекове на APLGO US бизнес, прехвърлени в съответствие с този раздел, ще бъдат изплащани с един чек на наследника. Наследникът трябва да предостави на компанията „адрес по регистрация“, на който ще бъдат изпращани всички плащания на бонуси и комисионни. Плащанията ще се извършват според текущата дейност на бизнеса, а не според най-високия ранг или постигнат предишен обем.

В. Ако бизнесът е завещан на съдружници (наследници), те трябва да формират бизнес субект и да получат Федерален идентификационен номер на данъкоплатеца. APLGO US ще изплаща всички бонуси и комисионни, както и един формуляр 1099 за данък върху различните доходи само на името на управляващия бизнес субекта.

Г. За да се гарантира, че прехвърлянето е извършено правилно, трябва да бъде представена съответстваща правна документация в Отдела за съответствие на дружеството. За да се осъществи прехвърляне на APLGO бизнес по завещание, наследникът трябва да предостави в Отдела за съответствие на Компанията следните документи:

I. Нотариално заверено копие на смъртния акт; и

II. Нотариално заверено копие на завещанието или друга съответна правна документация, установяваща правото на наследника върху APLGO US бизнеса.

Д. За да извърши прехвърляне на APLGO US бизнес, поради установена неработоспособност, наследникът трябва да предостави в Отдела за съответствие на Компанията следните документи:

I. Нотариално заверено копие за назначение като довереник;

II. Нотариално заверено копие на документа за попечителство или друга съответна правна документация, установяваща правото на довереника да управлява APLGO US бизнеса, и

III. Попълнено Споразумение за Независим партньор подписано от довереника.

Е. Ако наследникът е вече действащ Независим партньор, Компанията ще позволи на този Независим партньор да продължи дейността на своя собствен бизнес, плюс унаследения, за период от шест (6) месеца. До края на 6-месечния период Независимият партньор трябва да е обединил (ако е приложимо), продал или прехвърлил по друг начин, или своя съществуващ бизнес, или унаследения такъв.

Ж. Ако наследникът желае да прекрати APLGO US бизнеса, той или тя трябва да представи нотариално заверено заявление, в което да посочи желанието за това, заедно със заверено копие на смъртен акт, пълномощно за довереник и/или друга съответна правна документация.

З. При подаване на писмено поискване APLGO US може да предостави едномесечен (1 месец) траурен отказ и да заплати дължимото според последната актуална “степен”.

10.8 Оттегляне/доброволен отказ

A. Независим партньор може незабавно да прекрати бизнеса си, като изпрати писмено известие или имейл до Отдела за съответствие на компанията. Писменото известие трябва да включва следното:

I. Намерението за оттегляне на Независимия партньор;

II. Дата на влизане в сила на оттеглянето

III. Идентификационен номер към APLGO US;

IV. Причина за оттеглянето; и

V. Подпис.

B. Независим партньор не може да използва оттеглянето си или доброволното прекратяване на бизнеса като начин да направи незабавна промяна на своя Спонсор и Позиционирането си в Компанията. Независим партньор, подал доброволно оставка, няма право да кандидатства отново за участие в бизнес или да има някакъв финансов интерес, в който и да е бизнес на APLGO US, за период от шест (6) месеца от получаването на писменото известие за оттегляне.

В. След доброволното прекратяване на бизнеса, Независимият партньор:

I. Няма право, или правна претенция, или интерес за получаване на каквато и да е комисионна или бонус от продажбите генерирани от бившата организация на Независимия партньор или други плащания, свързани с бившия бизнес на Независимия партньор;

II. Ефективно се отказва от всякакви претенции за право на собственост или какъвто и да е интерес от или към бившата организация на Независимия партньор;

III. Ще получи комисионни и бонуси само за последния пълен период на заплащане, през който той или тя е бил активен преди подаването на оставката, минус всички удържани суми по време на разследване, предшестващо принудително преустановяване на бизнеса, и минус всички други суми, дължими на Компанията.

10.9 Принудително прекратяване

A. APLGO US си запазва правото да прекрати бизнеса на Независим партньор поради, но не само, следните причини:

Нарушаване на каквито и да е условия на Споразумението за Независим партньор

Нарушаване на която и да е разпоредба от тези Политики и Процедури;
 
Нарушение на която и да е разпоредба от Маркетинговия план

Нарушение на който и да е приложим закон, наредба или регламент относно бизнеса на APLGO US;

Участие в неетични бизнес практики или нарушаване на стандартите за честни сделки; или

Връщане на продукти, услуги и/или инструменти за продажбa на стойност над 400 щ.д. с искане за възстановяване на сумата в рамките на период от дванадесет (12) месеца..

Б. APLGO US ще уведоми Независимия партньор за намерението си да прекрати дейността на Независимия партньор, както и за причините за това прекратяване, с писмено съобщение на последния посочен адрес. В период от седем (7) календарни дни от датата на изпращането на това известие Независимият партньор може да обжалва прекратяването в писмена форма. APLGO US трябва да получи писмената жалба на Независимия партньор в рамките на седем (7) календарни дни от датата упомената в уведомлението за прекратяване. Ако писмената жалба не бъде получена в този срок, прекратяването ще се счита за окончателно.

В. Ако Независимият партньор подаде в срок обжалване на прекратяването, Компанията ще преразгледа решението си, заедно с всякаква друга информация, която сметне за подходяща в случая, както и ще предприеме необходимите действия, като своевременно уведоми Независимия партньор за своето решение. След това решението на Компанията се счита за окончателно и не подлежи на допълнително преразглеждане.

Г. Ако прекратяването на дейността на бизнеса не бъде отменено, то влиза в сила от датата на първоначалното известие за прекратяване от Компанията. След тази дата бившия Независим партньор няма право да използва имената, знаците, етикетите, канцеларските материали, рекламите или бизнес материалите, отнасящи се или свързани с каквито и да било продукти или услуги на APLGO US. Компанията ще уведоми активния Спонсор в по-горна позиция за прекратяването и организацията създадена от Независимия партньор с прекратен бизнес ще се „прехвърли нагоре” към регистрирания активен Спонсор в по-горна позиция.

Д. Независимият партньор, чийто бизнес е принудително прекратен от Компанията, няма право повторно да кандидатства за бизнес, нито под настоящото име, нито под друго име или организация, без изричното писмено съгласие на служител на APLGO US. Във всеки случай такъв Независим партньор няма право да кандидатства повторно за бизнес за период от дванадесет (12) месеца от датата на прекратяване на бизнеса.

 

11.0 DISCIPLINARY SANCTIONS

11.1 Налагане на дисциплинарни действия - Цел

Духът на почтеност и справедливост е в основата на APLGO US и той трябва да ръководи Независимите партньори, като на всички се предоставя еднаква възможност за изграждане на успешен бизнес. Следователно, Ние си запазваме правото да наложим дисциплинарни санкции във всеки един момент, когато установим, че Независим партньор е нарушил Споразумението, някоя от тези Политики и Процедури или Маркетинговия план, които Компанията има правото да изменя от време на време..

11.2 Последствия и поправления при нарушение

A. Дисциплинарните действия могат да включват едно или повече от изброените:

I. Проследяване поведението на Независим партньор в продължение на определен период, за да се гарантира спазването на Правилата и процедурите;

II. Отправяне на писмено предупреждение или изискване към Независимия партньор да предприеме незабавни поправителни действия;

III. Налагане на глоба (която може да бъде наложена веднага или удържана от бъдещи плащания на комисионни) или задържане на комисионни плащания („Задържане на комисионна“) до разрешаване на проблема, причиняващ задържането на комисионната или докато Компанията получи адекватни допълнителни уверения от Независимия партньор за бъдещо поправление;

IV. Спиране от участие на Независимия партньор в събития, получаване на награди или признания, от страна на Компанията;

V. Преустановяване на Споразумението на Независимия партньор и неговия/нейния бизнес за един или повече периоди на плащане;

VI. Принудително прекратяване на Споразумението на Независимия партньор и неговия/нейния бизнес;

VII. Всяка друга мярка, която считаме за осъществима и подходяща за справедливото обезпечение на щетите, причинени от извършеното нарушение от страна на Независимия партньор или неспазването на клаузите по договора; ИЛИ

VIII. Съдебно производство за парично или веществено обезщетение.

 

12.0 РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

12.1 Жалби

A. Ако независим партньор има жалба или оплакване срещу друг независим партньор по отношение на някаква практика или поведение, свързани с техния APLGO US бизнес, препоръчително е Независимият партньор да разреши проблема директно с другата страна. Ако те не могат да постигнат споразумение, трябва да се обърнат директно към Отдела за съответствие на дружеството, както е посочено по-долу.

Б. Отделът за спазване на законодателството ще бъде крайният орган по уреждането на такава жалба или оплакване, а писменото му решение е окончателно и обвързващо за въвлечените в процеса Независими партньори.

В. APLGO US ще ограничи участието си само в спорове относно APLGO US бизнес въпроси. Няма да решаваме въпроси, които включват междуличностни конфликти или непрофесионално поведение от страна на или между Независими партньори извън контекста на бизнеса на Компанията. Тези проблеми излизат извън обхвата на Компанията и не могат да бъдат използвани, за да се оправдае определен Спонсор, промяна в позицията или прехвърляне.

Г.  APLGO US не разглежда, не налага и не посредничи в споразумения на трети страни между Независими партньори, нито предоставя имена, финансиране или съвет за получаване на правна помощ отвън.

Д. Процес за подаване на жалба:

I. Независимият партньор трябва да представи написана на хартиен носител жалба (имейл няма да бъде приет) директно до Отдела за съответствие на Компанията. В писмото трябва да се опишат подробности за случая, както следва:

a. Какво представлява нарушението и конкретни факти в подкрепа на тези твърдения твърдения;

б. Дати и брой на случките;

в. Въвлечени лица; и

г. Всякаква друга документация в подкрепа на случилото се.

II. След получаването на писмената жалба, Компанията ще започне общо разследване.

Е. След вземане на окончателно решение Компанията своевременно ще уведоми въвлечените Независими партньори.

12.2 Арбитраж

A. Всички противоречия или искове, произтичащи от или свързани със Споразумението и/или тези Политики и Процедури (или нарушаването им), вашият бизнес или друг спор между Компанията и вас, ще бъдат уреждани чрез правен и конфиденциален арбитраж, ръководен от Американската арбитражна асоциация в съответствие с нейните търговски арбитражни правила и съдебното решение, постановено от арбитъра, може да бъде внесено във всеки съд, който има юрисдикция за това. Такъв арбитраж ще се провежда в Санкт Петербург, Флорида. Необходимо е да има един арбитър, който да има опит в сделките по търговско право и добри познания в бранша на директните продажби. Той трябва да бъде избран от група, посочена от Американската арбитражна асоциация.

Б. Спечелилата, във всеки такъв арбитраж, страна има право да получи от загубилата страна всички разходи и разноски по арбитража, включително разумни адвокатски хонорари и такси за завеждане на делото. Решението на арбитъра е окончателно и задължително за страните и може, при необходимост, да бъде сведено до съдебна присъда във всеки съд с компетентна юрисдикция.

В. Това споразумение за арбитраж остава валидно при всяко прекратяване или изтичане на срока на Споразумението.

Г. Нищо от тези Политики и Процедури няма да попречи на APLGO US да внесе молба, в който и да е съд с юрисдикция, за запор, временна съдебна заповед, предварителна съдебна заповед, постоянна съдебна заповед или друго възможно средство, за да защити на интересите на Компанията или нейната поверителна информация преди, по време или след подаване на иск за арбитраж или друго производство, или в очакване на произнасяне на решение или присъда във връзка с арбитраж или друго производство.

Д. НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ ГРУПОВИ ДЕЙСТВИЯ, ИЛИ ДРУГИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ИЛИ ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ НА ЧАСТЕН АДВОКАТ ИЛИ ОБЕДИНИТЕЛ, ИЛИ КОНСОЛИДИРАНЕ НА ПОДАДЕНИЯ ИСК С ИСКА НА ДРУГО ЛИЦЕ ИЛИ ГРУПА ОТ ИЩЦИ.

Е. Тези Политики и Процедури, както и всеки арбитраж, включващ Независим партньор и Компанията, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на щата Флорида, без да се отнасят към неговите принципи на конфликт на закони.

12.3 Щети

Във всеки случай възникнал или свързан с неправомерно прекратяване на Споразумението за Независим партньор и/или APLGO US бизнес на Независим партньор, Компанията и Независимият партньор се съгласяват, че щетите ще бъдат изключително трудно доказуеми. Следователно Компанията и Независимият партньор постановяват, че ако принудителното прекратяване на Споразумението за Независим партньор и/или загубата на APLGO US бизнеса на Независимия бъдат доказани и признати за неправомерни, съгласно която и да е теория на закона, единственото средство за обезщетение на Независимия партньор ще бъде покриването на щетите, изчислени, както следва:

За Независим партньор с ранг на „Платен като“ Корпоративен директор еднократното обезщетение ще е в размер на неговото/нейното брутно обезщетение, което той/тя е спечелил съгласно Маркетинговия план на APLGO US през дванадесетте (12) месеца непосредствено предшестващи прекратяването.

За Независим партньор с ранг на „Платен като“ Амбасадор или по-висок, еднократното обезщетение ще е в размер на неговото/нейното брутно обезщетение, което той/тя е спечелил съгласно Маркетинговия план на APLGO US през двадесет и четирите (24) месеца месеца непосредствено предшестващи прекратяването.

При всяко действие, произтичащо от или свързано със Споразумението, бизнеса на APLGO US или отношенията между Компанията и Независим партньор, двете страни се отказват от всякакви искове за случайни и/или последващи щети, дори ако другата страна е била уведомена за вероятността на такива щети. Компанията и Независимият партньор се отказват от всякакви допълнителни искове за имуществени и наказателни щети.

12.4 Премахване

Ако някоя разпоредба от тези Политики и Процедури се окаже невалидна или неприложима, по каквато и да е причина, единствено невалидната разпоредба ще бъде отстранена. Останалите условия и разпоредби остават в пълна сила и се тълкуват така, сякаш такава невалидна или неприложима разпоредба никога не е била част от тези Политики и Процедури.

12.5 Отказ от претенция

A. Само служител на APLGO US има право, в писмена форма, да заяви отказ от претенция във връзка с тези Политики и Процедури. Отказът от претенции на Компанията по някакво конкретно нарушение от Независим партньор няма да засегне Нашите права по отношение на всяко последващо нарушение, нито да засегне правата или задълженията на който и да е Независим партньор.

Б. Съществуването на каквато и да е претенция или причина за действие на Независим партньор срещу Компанията не води до прекратяване на Нашето прилагане на който и да е термин или разпоредба от тези Политики и процедури.

12.6 Наследници и искове

Това Споразумение е в сила и действащо за страните и техните съответни наследници и упълномощители.

13.0 ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Политики и процедури се регулират и тълкуват в съответствие със законите на щата Флорида и изключителната юрисдикция на съдилищата на Съединените щати.

14.0 ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

АКТИВЕН НЕЗАВИСИМ ПАРТНЬОР: Независим партньор, който е изпълнил изискванията за минимален обем продажби, предвидени в Маркетинговия план, за получаване на комисионни и бонуси.

СПОРАЗУМЕНИЕ: Договорът между Компанията и всеки отделен Независим партньор. Този договор включва: Споразумението за Независим партньор, тези Политики и процедури и Маркетинговия план на Компанията, всички в настоящия им вид, както и евентуални бъдещи изменения направени от Компанията. Всички тези документи взети заедно се наричат „Споразумение“.

НЕЗАВИСИМ ПАРТНЬОР: Лице, което закупува продукт, осъществява продажби на дребно и генерира комисионни за изграждане на бизнес.

ПРЕКРАТЯВАНЕ: Прекратяването на бизнеса на Независим партньор. Това прекратяване може да бъде по желание или принудително.

МАРКЕТИНГ ПЛАН: Общите указания и цитираната литература, в които се описва по какъв начин Независимите партньори могат да генерират комисионни и бонуси.

КЛИЕНТ: Клиент, който закупува продукти на APLGO US, без да участва в прадажби на дребно на тези продукти или в изграждането на бизнес.

ЛИНИЯ НА СПОНСОРСТВО (LOS): Доклад, генериран от APLGO US, който съдържа важна информация и данни, касаещи самоличността на Независими партньори, информация за техните продажби и регистрациите на участници в техните низходящи организации. Този доклад съдържа поверителна информация, която е търговска тайна и е собственост на APLGO US.

ОРГАНИЗАЦИЯ: Клиентите и Независимите партньори, позиционирани под определен Независим партньор.

ОФИЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ НА КОМПАНИЯТА: Литература, аудио или видео касети и други материали, които APLGO US разработва, отпечатва, публикува и разпространява за своите Независими партньори.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ: Позицията ви в организацията на вашия Спонсор.

НАБИРАНЕ: Във връзка с политиката на Компанията за конфликт на интереси, терминът „Набиране“ означава действително или опит за привличане, записване, насърчаване или усилие за влияние по какъвто и да е начин, пряко, непряко или чрез трета страна, върху клиент или Независим партньор с цел той да се запише или да участва в друг мултилевъл маркетинг, мрежови маркетинг или бизнес възможност за директни продажби.

ПОВТОРНА ПРОДАЖБА: Продуктите се считат годни за „повторна продажба“, ако е изпълнен всеки от следните елементи: (i) продуктите са неотворени и неизползвани; (ii) оригиналната опаковка и етикет на продукта са непроменени и без повреди; (iii) продуктите са в такова състояние, че според търговските изисквания на съответния бранш, те могат да се продават на пълната си цена; и (iv) продуктът има валиден етикет на APLGO US. Всяка стока, която в момента на продажбата се определя категорично като невъзстановима, спряна от продажба или сезонна, не може да се продава повторно.

СПОНСОР: Независим партньор, който записва Клиент или друг Независим партньор в Компанията и е упоменат като Спонсор в Споразумението за Независим партньор. Дейността по записване на други лица и обучението им, за да станат Независими партньори се нарича „спонсориране“.

ВЪЗХОДЯЩА ЛИНИЯ: Този термин се отнася до Независим (и) партньор (и), които се намират в позиция над определен Независим партньор в спонсорска линия нагоре към върха на Компанията. Линията на Спонсорите свързва всеки конкретен Независим партньор с Компанията.

Количка
X
Количката ви е празна
За получаване на партньорски статут добавете в количката продукти Acumullit SA на стойност EUR
Отмени
Сумата е достатъчна за получаване на статут
${getItemCategory(item.category)}
Цена на дребно: EUR
Цена: EUR
Цена на едро: EUR
Цена: EUR
EUR
EUR
EUR